Vikingaliv

Björn är en av investerarna och initiativtagarna till Vikingaliv och sitter även i styrelsen. Han bestämde sig tidigt för att det här var något han ville satsa på, eftersom han menar att vi har en skyldighet att berätta vår historia för så många som möjligt. För Björn är det särskilt inspirerande att kunna bidra till att fler lär sig om vårt ursprung och vår historia genom innovativt användande av teknik och pedagogik.

Vikingaliv öppnade den 29 april 2017.

Länk: www.vikingaliv.se