Forskning

2016 beslöt IST att sluta ett tioårigt samarbetsavtal med Linnéuniversitetet, med syftet att inrätta ett nytt forskningsområde – digitala lärandeprocesser. Ett par av de viktiga stegen på vägen är att tillsätta en professur och inrätta ett masterprogram där pedagogik- och teknikstudenter ska mötas på lika villkor. Tio miljoner kronor investeras under tidsperioden.

Läs mer om pressmeddelandet här

https://www.ist.com/sv/ist-och-linneuniversitetet-banar-vag-nytt-forskningsomrade