Samhällsinitiativ

För Björn har drivkraften alltid varit att göra skillnad i samhället. Detta har genomsyrat hans arbete och varit en viktig beståndsdel i hela hans karriär som entreprenör. Han vill på olika sätt nå ut till dem som allra mest behöver stödet – gärna barn och ungdomar. Förutom den självklara miljön i skolan, menar Björn att idrottsrörelsen är den främsta arenan för att positivt påverka barn och unga. Att engagera sig i och på olika sätt stötta idrott är därför en självklar del i Björns affärs- och samhällsarbete. (Bild lånad från Östers IF)

Idrott

  • Huvudpartner till Öster
  • Sponsrar Vipers.
  • Sponsrar DFF.
  • Samarbete/partner med Dackegymnasterna.
  • Sponsrar Växjö HF

Bistånd – aid/trade 

  • Kenya – Kilango School

Under snart tio år har IST stöttat Kilango School, i Matu district i Kenya. IST har genom organisationen Computers for Schools kunnat stötta med både hårdvara och utrustning, samt ekonomiskt stöd till bland annat skolluncher. Under hösten 2016 besökte för första gången personal från IST skolan, och man fortsätter nu sitt stöd och hoppas hitta fler projekt och möjligheter till relevant stöd framöver.

  • Rwanda – långsiktig edtech-etablering

Björn bestämde sig under hösten 2017 för att undersöka på vilka andra sätt, och i vilka regioner, IST kunde bidra och göra skillnad långsiktigt inom edtech (Education Technology). Med över 30 års erfarenhet av att arbeta nära kommuner och skolor, och med omfattande kunskap om skolans processer – både administration, lärande och schema – och IT drog Björn slutsatsen att det måste finnas sätt att återanvända denna kunskap även utanför Skandinavien, där ISTs hemmamarknader finns (Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Björn fick upp ögonen för Rwanda och han var nyfiken på att få veta mer om var landet befinner sig i sina satsningar på utbildning, skolutveckling, entreprenörskap men även förstå mer om förutsättningarna kring infrastruktur och teknik. I november åkte Björn och en medarbetare från IST till Rwanda för en vecka fylld av inplanerade möten med regeringsrepresentanter (bland annat utbildningsministern) och övriga relevanta organisationer inom skola, utbildning och IT.

 

Det blev tydligt att dem man träffade delade Björns tankar om att enda sättet att nå den långsiktiga och hållbara förändring man är ute efter (när det gäller vidareutveckling av utbildning och edtech), är genom både aid och trade. Initialt krävs aid, det kräver en större insats och satsning för att komma igång, men verksamheten måste byggas i samråd med, och av, lokala individer och lokalt etablerade bolag som säkerställer att utvecklingen sker på rätt sätt och att kompetensen finns på plats.

Första steget till att etablera ett lokalt bolag (som skulle kunna vara ett av flera företag som deltar i denna satsning) tog Björn på plats under sitt besök, då han öppnade IST Africa. Björn hoppas kunna få stöd från SIDA och övriga svenska myndigheter och organisationer, så att man snart kan jobba vidare på plats i Rwanda.

 

Vikingaliv

Björn är en av investerarna och initiativtagarna till Vikingaliv och sitter även i styrelsen. Han bestämde sig tidigt för att det här var något han ville satsa på, eftersom han menar att vi har en skyldighet att berätta vår historia för så många som möjligt. För Björn är det särskilt inspirerande att kunna bidra till att fler lär sig om vårt ursprung och vår historia genom innovativt användande av teknik och pedagogik.

Vikingaliv öppnade den 29 april 2017.

Länk: www.vikingaliv.se

Forskning

2016 beslöt IST att sluta ett tioårigt samarbetsavtal med Linnéuniversitetet, med syftet att inrätta ett nytt forskningsområde – digitala lärandeprocesser. Ett par av de viktiga stegen på vägen är att tillsätta en professur och inrätta ett masterprogram där pedagogik- och teknikstudenter ska mötas på lika villkor. Tio miljoner kronor investeras under tidsperioden.