IST Lärande, This is IST Learn

IST Lärande är en lärplattform som förbättrar samverkan mellan lärare och elev, genom fullt integrerade verktyg för planering, bedömning och omdöme. Systemet ger ett kraftfullt stöd för kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och lärare.