IST

IST har stått sida vid sida med skolan i mer än 30 år. IST levererar IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan. Historien om IST är inte bara en berättelse om ett företag, det är också en historia om dess grundare, Björn Sundeby. En energisk man med många idéer och ett starkt entreprenörsdriv. 1982 insåg han att datorer och programmering var framtiden och startade IST. I över trettio år nu har bolaget arbetat med ett tydligt fokus – att leverera system och tjänster till skolan. Arbetet fortskrider, så gör också historien om IST.

IST är Skandinaviens ledande edtech-företag. I över trettio år har vi bidragit till utvecklingen av skolan och en framtid där alla kan lära mer. Med smarta lösningar och värdeskapande tjänster inom administration, lärande och schema, hjälper vi skolor och förskolor att möta sina utmaningar och gör skoldagen enklare och effektivare för elever, föräldrar, lärare och skolledare.

 

IST har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, med huvudkontoret i Växjö. Företaget har drygt 400 medarbetare, många har dessutom en bakgrund som skolledare, lärare, pedagoger eller skoladministratörer. Det ger oss unika kunskaper och insikter om de utmaningar och möjligheter som skolan står inför. Vi på IST anser att alla har rätt till en bra skolgång och att vi ska bidra till att göra det möjligt. Läs mer på www.ist.com.