Björn Sundeby

Björn Sundeby är uppvuxen i Småland och här, i denna del av världen, inom ett område som spänner mellan Växjö-Åseda och Jönköping, har hans släkt levt i över 400 år. Kanske är entreprenörskapet och intresset för skola något som finns nedärvt genom generationerna; hans pappa var lärare och senare rektor och båda farföräldrarna var entreprenörer.
De som känner Björn skriver nog gärna under på att det tydligaste draget i Björns personlighet, och den främsta anledningen till hans framgångar, är entreprenörskapet. Andan och drivkraften att skapa något av inget.

I början av 1970-talet läste Björn affärsekonomi, nationalekonomi och statistik på universitetet i Växjö, då en filial till Lunds universitet. Tack vare sitt starka samhällsintresse och en vilja att göra mer än att bara studera var han under studietiden väldigt aktiv och engagerad i studentkåren och i det politiska arbetet kring kårerna. Han gjorde sig ett namn och blev snart en lokal celebritet.
Innan han ens hade tagit examen blev Björn headhuntad som assistent till bröderna Berth och Einar Järnland (styrelseordförande och VD på ett dotterbolag till Skanska, Myresjöhus). Här blev han kvar cirka två år. Vid 25 års ålder startade han företag i Moheda med Tage Andersson. Samarbetet varade i sju år och de hann starta tre företag tillsammans, innan Björn sålde sin 50-procentiga del i företagen som han och Tage Andersson startat.

Det var i början av 1980-talet som Björns karriär i IT-branschen ordentligt tog fart då Gösta Sundberg, en bekant till Björn från studietiden, tog kontakt. ”Nu ska du starta företag.” sa Gösta till Björn, som visserligen hade studerat lite om datorer i sin ekonomiutbildning, men vid det tillfället inte visste så mycket om datorer eller programvara. Det var dock inte ett problem för Björn som däremot mycket väl visste hur man startade företag. Med synsättet av en sann entreprenör såg Björn vad programmerarna och datorprogrammen kunde åstadkomma. Han såg idén och han trodde på den. Detta var 1982 och skulle bli startskottet för det företag vi idag känner som IST.
De nästkommande åren bestod av många uppoffringar och enormt mycket hårt arbete. Att ta ut lön var det inte fråga om. Den sparsamma och ekonomiska sidan har alltid funnits där, och har varit det som skapat förutsättningar för utvecklingen till den företagsgrupp som nu finns.

Björn har bott utomlands de senaste 28 åren, varav de senaste 21 i Schweiz. Han reser ofta och gärna hem till Växjö där han är involverad i många lokala initiativ och föreningar. Bland annat engagerar han sig i både idrotten och den politiska debatten när tillfälle ges. Björn går gärna på Östers matcher och IST är självklart stolt sponsor av laget.
Det nya huvudkontoret på Ingelstadsvägen är ett stort steg i rätt riktning mot att ytterligare sätta IST på kartan i hemstaden. Här finns stora planer på att göra något mer och Björn vill här förverkliga sina idéer om klassisk arkitektur med ett ambitiöst projekt som i sina delar kommer att ta upp emot tio år att färdigställa. Björn Sundebys ambition med IST är inte bara att göra en insats för skolan och lärandet, utan för hela samhället och verka för en levande stad där alla medborgare får möjlighet att leva ett sunt och innehållsrikt liv. Som han själv säger

”Syftet med IST är att göra en stor insats för samhället. Att göra det riktigt bra, det är vad som är viktigt för mig.”

Kontakt

bjorn.sundeby@ist.com