Arkitektur

För Björn är historien alltid närvarande och han ser ett stort värde i att låta byggnader och byggnadstraditioner få ta plats i vårt moderna samhälle. Hans stora intresse för en levande stad där samhällsmedborgarna gläds åt vackra byggnader ligger bakom de långt framskridna planerna på att uppföra ett kvarter i 1890-talsstil i Växjö, i kvarteret Sigfridshäll. Projektet har väckt stort nationellt intresse och har omskrivits i både lokal och nationell press.  I slutet av 2017 beslöt en enhällig byggnadsnämnd att stötta byggnadsplanerna, som innefattar både ett nytt huvudkontor för IST och ett bostadshus och Björn väntar nu på besked från Kommunfullmäktige. Om allt går enligt plan, kommer den första av byggnaderna – ISTs nya huvudkontor – börja byggas år 2020.